Google Street View Raw

Кадри на Google Street View, събрани от Jon Rafman в 9 eyes. Идеята и историята на проекта накратко тук. Life is stranger than fiction indeed.